Kap 11 - Förslag till svar

6. 6.  Spänningen mäts i volt.

Return