Kap 11 - Förslag till svar

7.

Bly- och Ni-Fe batterier får inte laddas i samma rum.

Laddningsrummen måste vara välventilerade då det bildas vätgas vid laddning av blybatterier.

Den som utför underhållsarbeten på batterier skall bära skyddsklädsel och skyddsglasögon. Bör heller inte bära klocka med metallarmband eller ringar.

Använda verktyg med isolerade handtag. Lämna aldrig metallverktyg ovanpå batteriet.

Return