Kap 11 - Förslag till svar

9. I Ni-Fe ackumulatorer används kaliumhydrat löst i vatten.

 

 

Return