Kap 11 - Förslag till svar Kap 11

10. Ni-Fe ackumulatorns laddningstillstånd mäts med hjälp av voltmeter. Normalt skall spänningen på en cell vara 1,4 V men kan efter urladdning sjunka till 1,1 V.

 

Return