Kap 11 - Förslag till svar

11. Med ”minneseffekt” beträffande Ni-Cd batterier menas att om batteriet inte tillåts ladda ur sig helt innan laddning sker så kommer så småningom acken att anta nya värden och kapaciteten minska.

 

Return