Kap 11 - Förslag till svar

13. Använd formeln 0,05 x batteriets kapacitet i Ah d v s 42 Ah.

Return