Kap 11 - Förslag till svar

16.  Spänningen förblir oförändrad medan kapaciteten blir den dubbla d v s 120 Ah.

Return