Instuderingsfrågor Kapitel 11.

Kraftförsörjning (Sources of engergy)

Hänvisning: Radiokommunikation till Sjöss, ROC/LRC, Comsar Cirk 32 chapter 7. Video: Radiobatterier

Åter till startsidan

Ge exempel på förekommande batterier som kan förekomma ombord?    Svar:
Hur fastställs ett blybatteris laddningstillstånd?   Svar:
Vad kallas den utrustning som används för att mäta blybatteriets laddningstillstånd? Svar:
Vilka krav måste ställas på batterier som skall användas ombord?  Svar:
I vilken enhet mäts ett batteris kapacitet?    Svar:
I vilken enhet mäts batterispänningen?   Svar:
Vilka säkerhetsregler skall iakttas vid laddning av bly- och Ni-Fe/Ni-Cd batterier?    Svar:
Vilken typ av elektrolyt används i blybatterier? Svar:
Vilken typ av elektrolyt används i Ni-Fe batterier?  Svar:
10 Hur fastställs ett Ni-Fe batteris laddningstillstånd? Svar:
11 Vad menas med ”minneseffekt” beträffande Ni-Cd batterier?Svar:
12 En station ”drar” 2 A under drift. Hur många timmar kan ett batteri på 68 Ah driva denna station? Svar:
13 Ett batteri har en kapacitet på 40 Ah. Hur många Ah måste tillföras batteriet för det skall bli fulladdat (batteriet förutsätts vara helt urladdat när laddningsproceduren startas)?   Svar:
14

Hur många timmar skall reservkraftkällorna ombord på GMDSS fartyg kunna

driva radioutrustningen 

a) då  fartyget är utrustat med nödgenerator resp

b) då fartyget inte är utrustat med nödgenerator eller då nödgeneratorn inte uppfyller SOLAS krav.

Svar:
15 Två 12 volts batterier med en kapacitet på 60 Ah vardera seriekopplas. Vilken spänning resp kapacitet erhålls?   Svar:
16. Två 24 volts batterier med vardera en kapacitet på 60 Ah parallellkopplas. Vilken spänning resp kapacitet erhålls?  Svar:
17. Ge exempel på GMDSS-utrustningar som uteslutande drivs med s k litiumbatteri.  Svar:
18.   Svar:
19.   Svar:   
20.   Svar:
21.   Svar:
22.   Svar:
23.   Svar:
24.   Svar:
25.   Svar:
26.   Svar:
27.   Svar:
28.   Svar:
29.   Svar:
30.   Svar:

Åter till startsidan