Kapitel 13 Sjöräddning  i Sverige

1. JRCC/MRCC/MRSC har till uppgift att leda och samordna sjöräddning och eftersökning.

 

Return