Kapitel 13 Sjöräddning  i Sverige

2. Med SRR region menas ett område med fastställda gränser inom vilket "search and rescue services" tillhandahålls.

 

Return