Kapitel 13 Sjöräddning  i Sverige

3. JRCC/MRCC ”förlängda arm” kallas OSC (On Secene Coordinator).

 

Return