Kapitel 13 Sjöräddning  i Sverige

5. Det finns en MRCC i Göteborg. Anm: Den tidigare undercentralen i Stockholm MRSC i Stockholm är nedlagd sedan 1/4 2003 (Stockholmradio fick ny ägare och Sjöfartsverket sade upp befintligt avtal).

Return