Kapitel 13 Sjöräddning  i Sverige

6. Ex på myndigheter/organisationer engagerade i sjöräddningsverksamhet är: Sjöfartsverket, Sjöräddningssällskapet, Polisen, Räddningsverket (lokala brandkårer), Försvarsmakten, Lots (SjöV), Kustbevakningen, Luftfartsverket.

Return