Kapitel 13 Sjöräddning  i Sverige

7.

MIRG betyder Maritime Incident Response Group. Gruppen är en kommunal insatsgrupp för medverkan vid sjöräddningstjänst och miljöräddningstjänst till sjöss.

 

Sjöräddningstjänst
MIRG utgör vid sjöräddningstjänst förstärkningsresurs till fartygets egen säkerhetsorganisation i livräddande syfte; samt kunna bistå med utrymning vid händelse med många människor inblandade [Mass Rescue Operation (MRO)]. Styrkan är behovsanpassad och består av upp till 6 personer. Uppdraget är värderingstyrt (riskvärdering) och bestäms av läget ombord, insatsbedömningar samt de faktiska transportförutsättningarna.

Instruktion för MIRG finns på MSB hemsida - länk nedan

https://www.msb.se/Upload/Insats_och_beredskap/Brand_raddning/RITS/MIRG_Intruktion_2014-08.pdf

Return