Kapitel 13 Sjöräddning  i Sverige

11. Med "distress communication" menas all kommunikation som förekommer mellan nödställd och de enheter som deltar i sjöräddningsfallet.

 

Return