Kapitel 13 Sjöräddning  i Sverige

13. Huvudcentralen i Finland ligger i Turku (Åbo). Undercentraler finns i Helsingfors och Vaasa.

Informationen hittar Du bl a i List of Coast Stations and Special Service Stations och GMDSS Master Plan.

 

Return