Anwer 16

Deltagandet är generellt begränsat till fartyg > 1000 grt, på resa på resa 24 h eller längre.

 

Participation is generally limited to ships over 1000 gross tons, on a voyage of 24 hours or longer

 

Return