Anwer 17

De fyra rapporttyperna är:

Seglingsplan (Sailing plan)

Positionsrapport (Positions report)

Avvikelserapport (Deviation report)

Slutrapport (Final report)

 

 

Return