Anwer 22

Utdrag ur ett examensarbete utfört av Jonathan Andresen

 

LRIT systemet etablerades 19 Maj 2006 av IMO som resolution MSC.202(81). Systemet utvecklades som en efterföljd av händelserna den 11 september 2001, systemets utveckling föreslogs av USCG för att spåra och identifiera alla fartyg över 300 BT, passagerarfartyg och självgående mobila Offshore platformer. Resulutionen MSC.202(81) förnyar Solas regulationen V/19-1 och binder alla IMO länder att följa. Systemet tjänar till största del för USA:s säkerhetspolitik. LRIT systemet kan också användas för SAR uppdrag och för skyddandet av den marina miljön (IMO 2009 s.257).

 

 

Return