Anwer 27

 

BEGRÄNSNINGAR I AIS
1 Vakthavande befäl bör alltid vara medveten om att andra fartyg, i synnerhet fritidsbåtar, fiskebåtar och örlogsfartyg samt vissa kuststationer inklusive VTS-centraler, inte är utrustade med AIS.


2 Vakthavande befäl bör alltid vara medveten om att andra fartyg, som har krav på obligatorisk AIS-utrustning, kan stänga av AIS under vissa omständigheter enligt befälhavarens yrkesmässiga bedömning.

3 Med andra ord, den information som erhålls av AIS ger kanske inte den fullständiga bilden av situationen runt fartyget.

4 Användarna måste vara medvetna om att sändning av felaktig information medför en risk för andra fartyg, liksom för det egna. Användarna är ansvariga för all information som förs in i systemet och kompletterande information från givarna.

5 Noggrannheten i erhållen AIS-information är bara så bra som noggrannheten i den sända AIS-informationen.

6 Vakthavande befäl skall vara medveten om att felaktigt konfigurerade och kalibrerade fartygsgivare (positions-, fart- och kursgivare) kan leda till att felaktig information sänds. Farliga situationer kan uppstå om felaktig information om ett fartyg visas på bryggan på ett annat fartyg.

7 Om ingen givare är installerad eller om givaren (t.ex. gyrot) inte förser AIS med data, sänder AIS automatiskt datavärde "ej tillgängligt". Dock kan det inbyggda självtestet inte bedöma innehållet i de data som bearbetas av AIS.

8 Det skulle inte vara välbetänkt av vakthavande befäl att anta att den information som erhålls från andra fartyg är av en kvalitet och noggrannhet som kan jämföras med den som kan finnas på det egna fartyget

Return