Kapitel 14 Satellitkommunikation

4. Information/underrättelser som sänds över SafetyNET omfattar bl a navigationsvarningar,

meteorologiska varningar, Search and Rescue Information m m m m.

Return