Kapitel 14 Satellitkommunikation

6. Varningar som sänds över Inmarsat SafetyNET tjänst är bl a navigationsvarnignar, meteorologiska varningar, search and rescue information m m.

Return