Kapitel 14 Satellitkommunikation

 

Hänvisning: Radiokommunikation till Sjöss, ROC/LRC, Inmarsat Maritime Handbook samt GMDSS Master Plan.

Andringar och tillägg till boken

Åter till startsidan

1    Beskriv Inmarsat täckningsområde med de fyra geostationära satelliterna.    Svar:
2   
I Inmarsat system används bl a förkortningar enl nedan. Vad betyder dessa förkortningar? 

·  MRCC/RCC(MRSC?

·  LES/CES?

·  MES/SES?

·  SafetyNet?

·  NCS?

·  EGC?

   Svar:
3    Varför är det viktigt att alltid hålla EGC-mottagaren uppdaterad med aktuell position?  Svar:
4    Vilken  information sänds ut (tillhandahålls) i Inmarsat SafetyNET systemet?    Svar:
5    Vilken/a frekvens/-er används i Inmarsatsystemet?    Svar:
6    Vilka typer av varningar sänds över SafetyNET?    Svar:
7    Vid vilka tider sänds navigationsvarningar riktade till Navarea I och över vilken LES?    Svar:
8      Svar:
9      Svar: 
10    Svar:
11    Svar:
12    Svar:
13    Svar:
14     Svar:
15    Svar:
16.   Svar:
17.   Svar:
18.   Svar:
19.   Svar:
20.   Svar:
21.    Svar:
22.    Svar:
23.    Svar:
24.    Svar:
25.   Svar:
26.   Svar:
27.   Svar:
28.   Svar:
29.   Svar:
30.   Svar:

Åter till startsidan