Kapitel 15.  Long Range Certificate

 

Hänvisning: Radiokommunikation till Sjöss - ROC/LRC

06. Med parade frekvenser avses frekvenser enbart avsedda för trafik fartyg - kustradiostation. Oparade frekvenser är frekvenser, upplåtna för trafik mellan fartyg (simplex).

 

Return