Kapitel 15.  Long Range Certificate

 

Hänvisning: Radiokommunikation till Sjöss - ROC/LRC

07: Ett anrop skall innehålla följande:

  1. Namn/anropssignal på anropad station
  2. Vem som anropar
  3. På vilken kanal anropet sker och
  4. Från vilken position varifrån anropet sker

Ex

  • Oostende radio Ostende radio Ostende radio
  • This is Spindrift VLW1234  Spindrift VLW1234  Spindrift VLW1234
  • Calling on ch 815
  • Position 50 Miles north Horta
  • Telephone call
  • over

Return