Instuderingsfrågor kapitel 15

 Long Range Certificate

Hänvisning: Radiokommunikation till Sjöss - ROC/LRC

15. Om ingen CRS (MRCC) kvitterar ett DSC larm skall detta vidarebefordras av den som uppfattat nödlarmet genom ett riktat anrop till lämplig CRS/MRCC. Mottagen information lämnas till CRS/MRCC. Se flödesschem nedan.

 

Return