Kapitel 15.  Long Range Certificate

 

Hänvisning: Radiokommunikation till Sjöss - ROC/LRC kap 15

19: DSC frekvenser för "general communication" framgår av radioreglementet. (RR Appendix 17)

Frekvenserna  4208/4219,5 kHz, 6312,5/6331 kHz, 8415/8436,5 kHz, 12577,5/12657 kHz, 16805/16903 kHz, 1889,5/19703,5 kHz, 22374,5/22444 kHz och 25208,5/26121 kHz skall användas i första hand för trafik fartyg/kuststation (internationell trafik).

Frekvensen 2177 kHz används för anrop fartyg/fartyg.

Frekvensen 2189,5/2177 används för anrop fartyg/kustradiostation.

 

 

Return