Kapitel 15.  Long Range Certificat

Hänvisning: Radiokommunikation till Sjöss - ROC/LRC

24 Se bild nedan. Skip distance - avståndet från sändaren till den plats på jordytan där den reflekterade signalen kan höras. Skip zone - området där markvågen upphör till den plats där den reflekterade signalen återkommer (kallas på svenska "döda området" d v s sändaren kan inte uppfattas (höras) inom det "skip zone".

Läs mer på Wikipedia 

 

Return