Kapitel 15.  Long Range Certificate

Hänvisning: Radiokommunikation till Sjöss, ROC/LRC. Frekvenstabell HF på sjöradiobanden.

ITU

Åter till startsidan

Vilka frekvensband är upplåtna för sjöradiotrafik (trafik fartyg - kustradiostation/annat fartyg)  Svar:
Beskriv tendensen avseende antalet kustradiostationer.   Svar:
Ge exempel på mins 5 kustradiostationer med HF-trafik i Europa.  Svar:
Ge exempel på HF frekvenser som är upplåtna för s k "intership traffic".  Svar:
Hur många ITU-kanaler finns det på 12 MHz bandet?   Svar:
Vad menas med parade resp oparade frekvenser?   Svar:
Ge ex på hur ett anrop till t ex Oostende radio kan gå till - vilka uppgifter skall ingå i anropet.   Svar:
Vilka frekvenser på HF-bandet passar Oostende radio?  Svar:
Vilka tjänster tillhandahåller Lyngby Radio?  Svar:
10 Vilka är DSC nödfrekvenser på HF-bandet?  Svar:
11 Vilka är nödfrekvenserna (tal) på HF-bandet?  Svar:
12 Du sänder ett DSC-larm på 8 MHz bandet. Vilken frekvens skall Du ställa in på din sändtagare för nödtrafiken?  Svar:
13 Vilka uppgifter skall ingå i ett nödmeddelande?  Svar:
14 Beskriv dina åtgärder efter att ha tagit emot ett DSC distress alert på HF (12 Mhz)   Svar:
15 Fråga 14. Om ingen MRCC (motsv) kvitterar DSC-larmet - vad gör Du då?  Svar:
16. Beskriv hur Du "annonserar" ett ilmeddelande (urgency message) på HF.  Svar:
17. Se 16. Med vilket uttryck inleds ett ilmeddelande?  Svar:
18. Med vilket uttryck inleds ett säkerhetsmeddelande (safety)?  Svar:
19. Vilka DSC frekvenser får användas för rutintrafik för anrop till t ex kustradiostation?  Svar:
20. Vad betyder förkortningen ARQ?  Svar:
21.        Vad betyder förkortningen FEC?  Svar:
22.       Ge exempel på system som utnyttjar FEC  Svar:
23. Vad är ett selcall nummer?  Svar:
24. Vad menas med "skip distance" resp "skip zone"?  Svar:
25. Du ligger strax norr om Horta (se bild) och skall etablera kontakt med Oostende radio för telefonsamtal. Vilken kanal/frekvens väljer Du (Oostende telefonifrekvenser har Du här) när klockan är 1200 LT. (distansen är ca 1700 M) Svar:
26. Vilket är MF-ens  ungefärliga täckningsområde dagtid.  Svar:
27. I en storm förlorar Du din VHF-antenn. Beskriv kort hur Du kan tillverkan en provisorisk sådan av t ex en bit koaxialkabel.   Svar:
28.   Svar:
29.   Svar:
30.   Svar:

Åter till startsidan