Avsnitt AIS-transpondersystem - Läroboken sidan 65-66.

 

 

Artikeln i boken är hämtad från Sjöfartsverkets beskrivning av AIS-systemet.

 

Lite tilläggsinformation och länkar för vidare studier av AIS-systemet och nyttan av detsamma för sjöfarten.

 

 

 

 

AIS används vid navigation som komplement till övrig utrustning ombord, och visar då omgivande fartygs exakta position, kurs, fart m m.


AIS-mottagare/transponder, kan anslutas till alla nyare navigationsprogram och plottrar.


AIS kan, till skillnad mot radar, se andra fartyg som är skymda bakom öar och andra hinder.


Fartygens AIS-transponder skickar kontinuerligt ut position, hastighet, kurs m.m. till alla fartyg inom VHF-räckvidden, som har motsvarande mottagar-utrustning. Fartygens positioner plottas ut på bildskärmens sjökort, tillsammans med all övrig information.

Även fritidsbåtar kan dra nytta av AIS, bl.a. så man slipper att möta stora fartyg i trånga farleder.
Men det är inte bara positionen man ser. Information lämnas också om fartygsnamn, typ, längd, djupgående, destination, hastighet m m.

Räckvidden är den samma som den vanliga VHF-trafiken, På en båt räcker det med en vanlig VHF-antenn

Alla fartyg i internationell trafik på 300 ton eller mer är sedan 31/12 2004 utrustade med AIS och fartyg i nationell trafik sedan 1/7 2007.

Passagerarfartyg under 300 ton och endast i nationell trafik är undantagna från kravet tillsvidare.

Andra mindre fartyg har redan eller kommer successivt, frivilligt för sin egen och andras säkerhet, att använda AIS-transpondrar. Många mindre fartyg, har redan AIS, trots att de enligt bestämmelserna inte behöver det, t.ex. små passagerarbåtar, bogserbåtar, lots, polis, arbets-, fiskebåtar, och nu även fritidsbåtar.

 

Länkar (saknas en länk - skicka mail till sgpalm@spray.se så reparerar jag länken.

 

 

 

På Youtube finns en mängd videos om AIS-systemet. Klicka här

 

På Vikipedia ligger en beskrivning av AIS-systemet samt länkar till olika källor. Du har länken här. Wikipedia beskrivning av AIS-systemet

 

IMO vägledning för användning av AIS-systemet ombord har Du här  

 

Vägledningen enl ovan reviderades 2012. Du kan Du läsa de ändringar och tillägg som gjorts här

 

Marine Traffic AIS-karta (klicka på det område där Du vill kolla fartygstrafiken.