Distanskurs VHF/SRC

Avsnitt 6/Lektion 6. Sjöräddning

Mål/syfte

Kännedom om den svenska sjöräddningens organisation

Anm: Sweden Rescue är från 2010-01-01 sjö- och flygräddningscentralens gemensamma benämning när de svarar på anrop. Från samma datum gäller den internationella beteckningen JRCC (Joint Rescue Co-ordination Center).

Hänvisning: Kursboken sidan 57 - 61.

Kommentarer/Kompletteringar

I kursboken redovisas översiktligt Sjöräddningens syfte/ändamål samt de resurser som den svensk sjöräddningen kan disponera i händelse att någon råkar i sjönöd inom svensk "search and rescue region" (SRR).

Som fritidsseglare kan det vara bra att känna till lite mer fakta.

Sjöräddningens syfte är att rädda människoliv till sjöss (observera att räddning av egendom inte är sjöräddningens ansvar).   Sjöräddningens ansvarsområde är havet kring Sveriges kuster, såväl inom- som utomskärs, samt Vänern, Vättern och Mälaren. Sjöräddningen utförs i samverkansorganisation mellan statliga, kommunala och enskilda organ.Beskrivning: Beskrivning: U:\Mina webbplatser_org\vhfsrc\srr_small.JPG

Sjöfartsverket är ansvarigt för att den svenska sjöräddningstjänsten arbetar enligt räddningstjänstlagens och räddningsförordningens bestämmelser. Samarbete med våra grannländer sker enligt den internationella sjöfartsorganisationens, IMO, sjöräddningskonvention.

Det område inom vilket den svenska sjöbevakningen har ansvar benämnes Search and Rescue Region (SRR). Området framgår av bifogad bild. Klicka på bilden  för att göra den större.

I Sverige finns en sjö- och flygräddningscentral. Den är samgrupperad med kustbevakningen och försvarsmaktens sjöinformationscentral  på Käringberget i Göteborg.

Resurser för sjöräddning är, utöver Sjöfartsverkets egna resurser som lotsbåtar och VTS (Vessel Traffic Service/sjötrafikinformationscentraler), i första hand båtar och flygande enheter från Sjöräddningssällskapet, Kustbevakningen, Polisen, Försvarsmakten   och kommunerna i sjöräddningsinsatser.

Sjö- och flygräddningscentralen (JRCC)

Anm:

JRCC:s huvuduppgift är att ta emot larm, besluta om lämplig insats samt att genomföra denna för att rädda människoliv till sjöss. I detta ingår också sjuktransporter från fartyg.

JRCC är bemannat dygnet runt och har kontinuerlig nödpassning på de internationella nödkanalerna, kanal 16 för talkommunikation och kanal 70 för DSC passning.

Vid omfattande insatser eller händelser av speciell karaktär har JRCC möjlighet att kalla in experter av olika slag. Det kan till exempel vara brandingenjör, polis, fartygsinspektör eller läkare.

Sjöräddningscentralen är utrustad med avancerad teknisk utrustning för radio- och telefonsamband, datorsystem med ett stort antal program för beräkningar, kartsystem, register etc.

JRCC har också ett kustradionät som fjärrmanövreras för att kunna upprätthålla radiosamband med sjöfarten, såväl med handelsfartyg, fiskebåtar och fritidsbåtar som räddningsenheter - båtar och helikoptrar.

Mer information om den svenska sjöräddningen har Du här:

Sjöfartsverket har producerat dels en video om JRCC dels ett bildspel som kan hämtas från Sjöfartsverkets hemsida.

Sjö- och flygräddning, allmän information

Bildserien hämtar Du här.

Dessutom finns trycksaker som kan laddas ner här.

De samverkande organisationerna har egna presentationer av sin verksamhet:

Kustbevakningen (KBV)

Sjöräddningssällskapet (SSRS) På denna hemsida finns en videopresentation om sällskapets olika båtar och den nyanskaffade rescue runner.

Försvarsmakten

Transportstyrelsen

Polisen

 

Du ombeds att ta del av all denna information för att få god kännedom om sjöräddningens verksamhet.

Sjöräddningen genomförs på motsvarande sätt över hela världen.

Insändningsuppgifter

Uppgift 1. Vad betyder förkortningen SRR?

Uppgift 2. Var ligger den svenska sjöräddningscentralen och vilken är dess anropssignal?

Uppgift 3. Vem är huvudansvarig för sjöräddningen ledning i Sverige ?

Uppgift 4. Ge minst 4 exempel på myndigheter/organisationer som JRCC samverkar med i sjöräddningshänseende.

Uppgift 5. Ingår det i sjöräddningens uppgifter att ta hand om en båt som övergivits av sin besättning?

Uppgift 6. Hur kan Du få kontakt med JRCC om Du råkar i nöd, ange minst två tänkbara larmvägar?

Uppgift 7. Vilken är Sjöfartsverkets egen sjöräddningsresurs?

Uppgift 8. Vad betyder förkortningen VTS?

Uppgift 9. SSRS är en organisation som organiseras av Sjöfartsverket Rätt/Fel (välj alternativ)

Uppgift 10. Vad betyder förkortningarna MRCC, MRSC resp JRCC?

 

Länkar för dig som seglar i "lite längre bort".

JRCC Stavanger Massvis med information om kustradio i Norge.

Om Dansk kustradioservice kan Du läsa här.

Om Finsk kustradioservice kan Du läsa här

MRCC Tallin (Estland) presenteras här.

MRCC Riga (Lettland)presenteras här

MRCC Bremen presenteras här

MRCC Europe