Distanskurs VHF/SRC

Presentation av kursen (krav m m)

Kursens omfattning

0. Allmänt om distanskursen

1. Läsanvisningar och insändningsuppgifter VHF-systemets grunder (tillika exempel på kursens uppbyggnad)

2. Läsanvisningar och insändningsuppgifter VHF-telefonering

3. Läsanvisningar och insändningsuppgifter Nöd-, il- och varningstrafik

4. Läsanvisningar och insändningsupgifter GMDSS

5. Läsanvisningar och insändningsuppgifter Certifikat, tillstånd och ansvar 

6. Sjöräddningen i Sverige

7. Kompletteringar, ändringar, tillägg till Radiokommunikation till Sjöss VHF/SCR

8.  Läsanvisningar AIS-systemet

        

Övnings-/repetitionsfrågor VHF/SRC (använd dessa för att "förhöra" dig själv). Förslag till svar finns för varje fråga.