Självstudiekurs VHF/SRC

Introduktion - Kursupplägg i stort m m.

Kursupplägg

Som underlag för denna distanskurs har läroboken  "Radiokommunikation till Sjöss - VHF/SRC" använts.

Boken kan användas som läromedel vid såväl lärarledd undervisning (NU) som distansundervisning (DU). Den lämpar sig även för självstudier, men handledning av en erfaren lärare  kan vara värdefullt då Du får del av hans erfarenheter. I den här kursen får Du dessutom lära dig att det finns massor av nyttig information på Internet om VHF-kommunikation.

I boken och kursen läggs stor vikt vid att lära dig hur  Du använder en VHF i såväl nödsituationer som för rutinkommunikation (kontakt med andra fartyg/båtar och kuststationer). I kursen ingår också information om sjöfartens nya globala kommunikationssystem GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System) som trädde i kraft 1992. I detta system används såväl terrester- som satellitkommunikation. Nöjesfartyg/fritidsfartyg är redan till viss del påverkade av detta system och kommer med all säkerhet att bli än mer påverkade av detta system i framtiden. Det måste också påpekas att vissa av GMDSS delsystem kan vara till stor nytta även för fritidsseglaren framför allt i händelse av nödsituationer men även för rutintrafik.

Kursen följer i stort kursbokens uppställning och består av 6 avsnitt/lektioner. Varje avsnitt/lektion avslutas med ett antal frågor som är till för att Du  själv skall kunna  kontrollera att Du har de kunskaper/färdigheter som NFB kursplan beskriver (se kursplanen). Efter att ha genomfört kursen bör Du vara väl skickat att använda en VHF och genomföra såväl nöd- som rutinkommunikation

Kurslitteratur: Radiokommunikation till sjöss -  VHF/SRC

Krav på dig: För självstudiekursen krävs att Du har tillgång till Internet beroende på att Du, beträffande tilläggsinformation, ofta kommer att hänvisas till olika källor på Internet; källor som Du med stor säkerhet kommer att ha nytta av när Du planlägger en resa eller bara seglar "hemmavid". 

Teoriprov: Görs inför av NFB ackrediterad provförrättare (Du kontaktar den som finns i närheten av din bostadsort). Kostnad: 450 kr (2018. Anm: Fri prissättning råder varför priset kan variera mellan olika provförrättare).

Praktiskt prov

NFB tillämpar från och med 2017-07-01 en webbaserad VHF-simulator för SRC.

Simulatorn finns under rubriken INTYG/SRC CERTIFIKAT på NFB hemsida www.batlivsutbildning.se VHF-simulatorn innehåller både en länk till övningsuppgifter och en länk till genomförande av praktiskt prov. VHF-simulatorn har utvecklats och utformats i samarbete med Telenor Kustradio i Norge som underleverantör. NFB har inledningsvis beslutat om en inkörningsperiod på 3 månader. Under perioden juli – september 2017 ska därför NFB auktoriserade förhörsförrättare för SRC, i samråd med olika utbildningsorganisationer, antingen godkänna det kursbevis som erhålls vid nyttjande av den nya simulatorn alternativt tillämpa tidigare etablerade metoder på den praktiska delen av SRC. Från och med 1 oktober 2017 har NFB beslutat att enbart acceptera det centralt utfärdade kursbeviset.

 

NFB provförrättare hittar Du på http://www.nfb.a.se.

Vill Du fråga om något - skicka mail till sgpalm(snabela)outlook.com

 

Tillbaka till huvudmenyn