Kompletteringar/rättelser till Radiokommunikation till Sjöss VHF/SRC

Innehåll: Krav SRC, Förkortningar, AIS-frekvenser, Bokstavering

Krav SRC

SRC, SHORT RANGE CERTIFICATE

SRC - kunskapskrav - Nfb hemsida - klicka här

 

 

 

Förkortningar

AAIC Accounting Authority Identification Code
AIS Automatic Information System
AIS-SART Automatic Information System - Search and Rescue Transmitter
ARCC Aeronautical Rescue Coordination Centre
DSC Digital Selective Calling
EPIRB Emergency Position Indicating Beacon
GMDSS Global Maritime Distress and Safety System
IMO International Maritime Organisation
INMARSAT International Maritime Satellite Organization
JRCC Joint Rescue Coordination Centre
MAYDAY Uttryck som föregår ett brådskande meddelande (nödmeddelande) där omedelbar fara för liv föreligger
MAYDAY RELAY Uttryck som föregår återutsändning av nödmeddelande eller nödmeddelande som sänds på begäran av nödställd , som ej själv kan sända sitt nödmeddelande.
MF Medium Frequency
MMSI Maritime Mobile Service Information
MRCC Maritime Rescue Coordination Centre
MRSC Maritime Rescue Coordination Sub-centre
MSI-SWEDEN Maritime Safety Information - Sweden
NAVTEX Naviational Telex
SECURITE Uttryck som föregår utsändning av navigations-, vädervarningar eller liknande varningar
PAN-PAN Uttryck som föregår ett brådskande meddelande, dock föreligger ingen omedelbar fara för liv
PTS Post & Telestyrelsen
RCC Rescue Coordination Centre
SILENCE MAYDAY Uttryck som används av nödställd eller den som leder nödtrafik för att tysta trafik som interfererar med pågående nödtrafik
SRC Short Range Certificate
SILENCE FINI Uttryck som bekräftar att nödtrafiken är avslutad och att nödkanalen kan användas enligt gängse normer. Sänds normalt av den som lett nödtrafiken (sjöräddningsledare i MRCC (motsv))
SOLAS Safety of Live At Sea
UTC Universal Time Coordinated
VHF Very High Frequency
VTS Vessel Traffic Service
   
Mer förkortningar och förklaringar har du här:

Ordlista med VHF-termer o förklaringar
 
   

 

AIS-frekvenser

För AIS används två frekvenser växelvis. Dessa är:

AIS 1 - 161,975 MHz

AIS 2 - 162,025 MHz

Bokstavering/Spelling