Styrelsen

Styrelsen har följande sammansättning


Ordförande
Peter Adolfsson
Vice ordförande
Anders Berntsson
Sekreterare
Björn Selfjord
Kassör
Sebastian Arby
Garnisonsrepresentant
Bengt Furuwidh
Ledamot (Tradition)
Erik Pousar
Ledamot (Event)
Sune Forsmark
Ledamot (Traditionsrummet)
Bertil Kärnefelt 
Adjungerad (Webbmaster) Lars-Göran SkogsbergValberedning : Anders Hyllander o Karl Vannerberg


Stadgar