Om Känsö

Känsöminnen. Ett antal olika befattningshavares upplevelser på Känsö

Den siste karantänmästaren på Känsö, och Kongl. Quarantainen Känsö - Utdrag ur GP Lördagsbilaga 14 januari 1933