Känsöminnen från krigsåren

Nedanstående artiklar skrevs av resp författare på uppdrag av Överste Sixten Gråberg inför firandet av 150-års minnet (1968) av karantänstationens tillkomst på Känsö

Claes Sprakarn - Känsö som förläggningsplats

Hegart Petterson - Något om Känsö

Ivar Peterson - Känsö

Albert Gyllencreutz - Känsö karatänstation och dess "Gästbok"..

Knut Hamilton

Claes Pettersson - Erinringar och minnesbilder från kommendering till Känsö 1944

 

 

Ett antal dokument med okända författare

Om tillträdesförbud samt ordningsbestämmelser

Känsö flora - förslag om fridlysning (Professor C Skottberg 1936)

Om överflyttande av Stora Känsö från Domänstyrelsen till Marinförvaltningen

Känsö karantänanstalt  (från 1770 - 1936)