1950

1950-04-27 och 29  

Förekom en diskussion om pennalism i försvaret med anledning av någon händelse i Karlskrona. Artiklar förekom i såväl HT som i GP och NT. Läs HT artikel här - "I dag" - , HT artíkel två dagare senare - "Sänggrillare till duschen med det är bara skämt" här. GP resp NT tog upp artiklar med anledning av diskussioner vid dåvarande underbefälsföreningen. Läs GP "Stamrekryt saknade pennalism" här och NT artikel "Pennalism undantagsföreteelse inom det moderna militärlivet" här

1950-05-08

Genomfördes en stor  gruppstridsskjutning  mellan militära, civila och hemvärnets lag ute i Björlandaterrängen. Läs GP referat här

1950-07-10

Kustartilleriets ungdomsavdelning genomförde sin årliga läger ute på Styrsö. Ledare var den legendariske Curt Cyrus. Övningarna omfattade såväl skjutningar med luftvärnskanon som gevärsskjutning, segling, rodd, signaltjänst m m. Utöver Cyrus medverkade Birger Rundal, Bengt Harde, Birger Berglund och Oscar Rohdin. Lär artiklar från Göteborgstidningarna: GHT här (Salta grabbar), GP här (30 Pojkar skjuter) och NT här (Ungdomliga skogsmatroser)

1950-05-27

Genomförde KA 4 rekryter rekrytskolan men en påfrestande fälttävlan i Askimsterrängen.  Tävlings längd var 13 km och omfattade 9 olika moment. Läs MP reportage från tävlingen här

1950-06-22

Genomfördes en stor lottakurs på KA 4. Lottorna kom från hela landet och var uppdelade på tre tjänstegrenar: förbindelsetjänst, stridsledningstjänst och expeditionstjänst. HT reporter C-M gjorde ett reportage om kursen som Du kan läsa här .

GHT 1950-08-27

Mödrar, fruar, fästmör söndagsgäster på KA 4.

Dagen inleddes med att rege­mentschefen, överste Harald Callerström, hälsade regementets gäs­ter välkomna. I samband med hälsningsanförandet yttrade översten några ord om det allvarliga världsläget och värdet av en väl utbildad trupp. Sedan gästerna beskådat en övning i eldexercis vid ett rörligt batteri, var det dags för rundvandring inom kasernområdet med visning av bl. a. moderna eldhandvapen och 21 cm. kanoner med motorfordon, Åtta av regementets skickligaste motorcykelförare demonstrerade vidare avancerad körning. De som så önskade fick tillfälle att bese Älvsborgsön, dit kustartilleriets båtar gjorde täta turer. Läs mer här:

 

1950-08-30

Bogserbåten Barbaras förlisning tisdagen den 29 augusti 1950

Sammanställning av tidningsartiklar av Einar Stigevall

1950-08-30

Inträffade en av de svåraste olyckor som drabbat kustartilleriet. En bogserbåt gick under utanför Galterö och 9 personer omkom. Olyckan omskrevs i såväl lokalpress som rikspress. Du kan läsa de olika tidningarnas rapporter nedan:

  • DN -  Överlevande simmade 800 meter i svår sjö
  • GHT - Bogserbåt sjönk - 9 saknas
  • GT - Jättevåg sänkte Barbara
  • MP - Bogserbåt från KA 4 gick under i stormen
  • NT - Fartygskatastrof vid Böttö
  • ST - Militärbåt i djupet.

Sv D - Nio kustartillerister gick till botten

1950-08-31

Dagen efter Barbara undergång förekom spekulationer om varför båten kantrade och sjönk samt om varför resan överhuvud taget företogs trots den kraftiga stormen. Läs mer här.

1950-09-06

Minneshögtid för Barbaraoffren – MP 1950-09-06 -Storm över Galtö tvingade de anhöriga att stanna iland; GHT 1950-09-06 ”De föllo på sina poster”

 

GT 1950-09-25

Isbjörn – Barbara, en kuslig parallell

1950-09-26

Ytterligare spekulationer och förklaringar till fartygsolyckan framfördes i Handelstidningen. Läs mer här.

1950-09-29

Genomförde ett 21 cm batt övningar på Ringenäshalvön tillsammans med enheter ur Hallands flygflottilj. Divisionschef var majoren Kjell Simonsson. I övningen förekom olika moment för att träna skjutledare m fl bl a genom att skjuta utan mätstationer. Målet gafflades därför in genom att skott sköts bortom och hitom målet varefter verkningseld sattes in med gott resultat. En av pjäscheferna var sergeanten Helmer Ternegren. Läs Hallandspostens reportage här.

1950-10-11

Genomföres en mobiliseringsövning på KA 4. Vid inryckningen utdelades, en hektograferad upplysnings- och orderlapp, av vilken framgick att Sverige befann sig i krig med en fiende, som redan trängt in i landet. Det gällde nu för var man att snabbt komma i uniformen och ha geväret klart. Stor vaksamhet var av nöden, ty sabotörer och spioner antogs i stor myckenhet ströva omkring runt kasernerna.

Inför detta farliga läge reagerade Kungliga Älvsborgs Kustartilleriregemente genom att inte reagera alls. Den inkallade personalen fick på det hela taget sköta sig själv och följden blev att de flesta kunde driva omkring civila hela första dagen, hänga på marketenteriet, köa vid matsalen och ligga på rygg i höstsolen. 

Ja - så beskriver en repövad det inledande händelseförloppet av mobiliseringsövningen i en artikel i GT. Du kan läsa hela artikeln här samt det genmäle som pressofficeren J. Zandén lämnade lite senare samma vecka.

 

1950-10-18

Jämn skyttetävling mellan kustartilleriester. Officerare och underofficerare från KA 1 i Stockholm, KA 2 i Karlskrona, KA 3 i Fårösund och KA 4 H i Härnösand tävlade tillsammans med Göteborgs kustartilleriofficerare i pistol ­och kulspruteskytte ute KA 4. KA 4 blev bästa förband och tog därmed vandringspriset för alltid  Läs mer GP artikel här och HT här

1950-10-27

Skilsmässa bäst - ja det var ett förslag som framfördes i olika sammanhang m h t att viss kritik riktats mot kustartilleriet. Läs artikeln här