År 1989

 

1989-02-17

GP ÖB:s rapport: Ubåt blev träffad

GP 1989-01-16 ÖB säker i ny rapport: - Vi var nära träffa ubåt.

Marinen nära träffa kränkande ubåt (CKf version)

1989-03-21

GP Ny Ulven-utredning slår fast – Besättningen omkom direkt

1989-04-07

GP Allt bättre ubåtsjakt

1989-04-12 1988-08-29

Minnesplatta över Barbaras omkomna avtäckt

Tal till minne av ”Barbaras” nio omkomna.

1989

Sverige jagar spöke

1989 –

GP  Faller för Volvo? Angående försäljning av Nya Älvsborg.

Fästningen framtid ännu oklar. Frågan om vem som skall ha det ekonomiska ansvaret för Älvsborgs fästning.

1989

Minnesstund där Ulven sprängdes

1989

Politikerna bojkottade flottbesök.

1989

GP Svenskar besöker sovjetisk ubåtsbas?

1998

Flera rapporter om dykare

Attackdykare lever farligt

1989

GP KA 4 får leva vidare

1989

GP När Hitler härjade

1989

Minnesfragment om museets tillkomst

1989

Västkustens strategiska läge undervärderat. Lennart Wockatz, försvarspolitisk skribent anser att Sverige skall försvaras åt alla håll.

1989

Chefsbyte på KA 4. Sven Robertsson överlämnar chefsskapet för KA 4 till Jack Wibring

1989

När kriget bröt ut. Ett G-P reportage om händelserna i Göteborg den 1 sept 1939

1980-09-30

MKV-chefen avtackad. Öv Kristensson avtackas av marinchefen, Bengt Schubach.

 

Åter