År 1992

 

 

KA 4 50 år -

Reportage om KA 4 50-års jubileum

1992 - Kontakt nr 2

Costa Gratis. Samverkansövning mellan MKV, Lv 6, Hkpdiv och Flygvapnet (F6).

1992- Kontakt nr 2

Soldathemmet på Känsö

1992 - Kontakt nr 2

KA 4 museum

1992 - Kontakt nr 2

Janette historik och Lasse är fortfarande i stöten

1992-05-21

Skrota inte flygvapnets optiska spaningsystem. Debattinlägg inför hotet att lägga ned luftbevakningstornen.

1992-08-07

Nya ubåtskränkningar i sommar

1992-08-15

KA 5 50 år. Program för genomförandet

1992-08-29

Egen brandbil till jobbet. Om helikopterberedskapen på Säve

1992-11-09

Anteckningar om krigshändelserna i Västsverige under Det stora nordiska kriget 1700-1721 Tor. S. Backlund

1992

Det går inte att avveckla KA 4

1992

Jack Wibring fyller 60 år -

1992 -

Bengt Rasin fyller 70 år Stadens siste amiral.

1992

Ny chef vill ha ytattackflottilj.

1992

Värre än 1912 i vårt försvar

1992

KA 4 är allvarligt hotat

1992

Marinen kräver civila uppdrag

1992

Västsverige kan inte försvaras

1992-

Nu visas de hemliga bilderna. ÖB trött på ubåtstvivlare

 

 

1992- GP

Främmande ubåtar är inte hjärnspöken. GPs artikel m h t kommande incidentrapport

1992

ÖB tror på nya ubåtskränkningar

1992

Värö mister radarstation

1992

Nya exportregler för vapen

 1992

Medaljregen över FBU. Öv Kjell Werner m fl tilldelas FBU-medaljer

 

 

 

Åter