Veterannål

 

 Vid 1955 års årsmöte beslöts att de förtjänstplaketter, som tilldelats medlemmar efter 10, 15 resp 20 års medlemskap skulle ersättas med en veterannål efter 20 års medlemskap.

De första veterannålarna utdelades vid 20-års jubilet den 2/9 1956.

1956:Karl Astolf Andersson, Aron Bergil Aronsson, Konrad Bergegård, Olle Boberg, Gustav Bäckström, Allan Dahlbom, Olof Dunberger, Folke Eriksson, Gustav Frank, Karl Yngve Gedda, Gunnar Gustavsson, Gustav Elof Gustavsson, F.C Hammar, Harry Hedberg, C.A Hofving, Algot Johansson, Arvid Johanssn, A.E. Johansson, Sven Johansson, H.V Jönsson, Gunnar Karlsson, Harry Karlsson, J.H Karlsson, C.A Kling, Karl Ivar Koppman, Karl Ivan Lawner, Evald Lidholm, Gustav Hugo Lind, Torsten Muhr, Emil Nilsson, Olof Henrik Olsson, K.O.E. Persson, Bo Risberg, Ludvig Edvard Rosdahl, Herman Snygg, Janne Viktor Strand, Hans Twedmark, Oscar Ternberg Jonas Waldenström, Fritiof Walter, Karl Wilck.

1957: E. J Bergström, O Olgert, E.J Lundell

1958: A Hawborn, E Johansson, E Petterson,

1959: J Nyström, E Morgan, G Hellqvist, E Rosén

1960

1961: S Egerdahl, Arvid Andersson, E Grönberg, I Harström, Artur Janson, ?? Jansson, Oscar Juhonsson, Alfed Kakpman, G Thorbjörnsson,, F. Sahlin, B Ygge.

1962. F Björklund, A Söderqvist, A Skoglund.

1963. Gunnar Andersson, G Bernhardsson, Gösta Claesson, T. Dahlin, A Lindström, K A Magnusson Gunnar Nilsson, R Nyman, Orvar Olsson, B Rydell, A Thoung, O Wetterholm, R Widepalm, A Östlund.

1964: C André, S O Edlund, O Jon?? , D Rundqvist, R Simonson, S Wullf

1965: U Bjensjö, B Engvall, +?? Hansson, A Holmberg, S I Jacobsson, Sven Jacobsson, K F Lau??? , E Margan, OL Red??, S Svensson, E Trönbrink, H Wassén, H Callerström.

1966. N Billgren, B Dellming, E Hansosn, R Holmgren, V Högvall, I Ingelström, G Lundblad, Nils Nilsson.

1967. T Dahlgren, G Enqvist, G Gustavsson, G Larsson, H Månsson, Sven Vilg.

1980: Lennart Magnusson, Ingvar Almare, Björn Döbeln, Sture Dellheden, Arvid Eklund, Leif Engius, Gunnar Ernflykt, Erik Franklin, Ingemar Lidman, Einar Lindström, Gunnar Lundberg, Erik Magnusson, Börje Persson, Yngve Persson

1981: Lennart Falk, Bror Grönqvist, Bror Kleist, Sverre Larsson, Harry Leden, Sven Lindberg, Göran Palm, Ingvar Torefalk, Karl-Erik Almén, Hans Blenner, Bengt Brage, Kaj Ek, Bill Eriksson, Hugo Eriksson, Jens Iversen, Harald Johansson, Karl Karlsson, Inge Krappe, Einar Olsson, Arvid Sjöberg och Tage Sjögren.

1982: Birger Andersson, Helge Benjaminsson, Allan Freij, Ingvar Ingelshed, Nils-Erik Nilsson, Bertil Norman, Curt Emilsson, Karl-Inge Iversen, Ragnar Rönnqvist, och Sigurd Schött.

1983: Roland Kjellberg, Carl Pettersson, Lennart Lomfors Tryggve Wislander, Tage Jannemark och Werner Norberg.

1985: Fridolf Askerstad, Bo Björheden, Gustav Lundberg, Hugo Schöllin och Kjell Werner.

1986: Sture Dellheden, Arne Hjulström, Bertil Lindberg, Owe Persson, Hegart Pettersson, Birger Rundahl, Lennart Svensson, Bengt Sänne

1987: Sven Einarsson, Gustav Hesselbom

1988: John Sellberg, Lars-Erik Wallerström och Axel Wester

1989: Gustav Olsson

1990: Axel Friman, Peder Uggla, Ingvar Svanbo, Christer Sudow, Henry Edvardsson

1991-1992

Bengt Eriksson , Sune Forsmark, Kenneth Persson,

1993

Ture Hansson,

1995: Gillis Agebrand, Rolf Anderson, Thomas Anderson, Ragnar Averius, Jan Blom, Per Carlsson, Vilgot Eriksson, Stephan Fougberg, Torsten Hallberg, Robert Henriksson, Bo Johannesson, Freddie Jjörn, Stefan Kjellberg, Göran Lindberg, Christer Norlander, Harry Nyström, Gösta Ohlin, Jens Ohlsson, Einar Stigevall, Holger Twedmark,

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Vid årsmötet 2007 tilldelades Gunn Strandberg, Rune Kaaling, Morgan Pettersson, John Gustavsson, Eva Hugosson, Göran Lyrfors samt Eiwe och Siri Svanberg veteranmärket.

2008

Inget märke utdelades då det inte fanns någon/några som uppfyllde fordringarna.

2009

Tillbaka