Kamratföreningssektionen

Föreningens tillkomst

Kamratföreningens idé

Om Anskaffningen av fanan

Stadgar


             

Styrelsen har följande sammansättning


Ordförande
Peter Adolfsson
Vice ordförande
Sune Forsmark
Kassör Erik Pousar
Sekreterare Björn Selfjord
Ledamot Traditions ansvarig Bertil Kärnefelt
Garnisonsrepresentant Anders Berntsson
Adjungerad (Webbmaster) Lars-Göran SkogsbergValberedning : Anders Hyllander o Karl Vannerberg
        Om Veteranmärket

        Om Förtjänstmedaljen

        Kamratforeningens marsch