Kustposten 1950-1959, KA-fyren 1960-2000.

KA 4 Kamratförenings medlemstidning hade namnet Kustposten från 1.a utgivningen 1950 till 1959. År 1960 byttes namnet till KA-fyren. KA-Fyren lades ner 2000 varefter Kamratföreningen fick disponera ett antal sidor i Amf 4 personaltidning Västbrisen. Vid Amf 4 nedläggning 2005 upphörde också utgivningen av denna tidning. Sista numret gavs ut av Ao Amf 4 våren 2006. Som framgår av tablån nedan var utgivningen sporadisk. Har Du som läser detta något exemplar som inte återfinns nedan skulle det vara tacksamt om Du ville låna ut den för inskanning. Kontakta sgpalm@spray.se

Kustposten/KA-fyren

1950:1 1951:1 1952:1 1953:1 1954:1 1955:1 1956:1 1957:1 1958:1 1959:1  
1950:2 1951:2 1952:2 1953:2 1954:2 1955:2 1956:2 1957:2 1958:2 1959:2  
                     
1960:1 1961:1 1962:1 1963:1 1964:1 1965:1 1966:1 1967:1 1968:1 1969:1  
1960:2 1961:2 1962:2 1963:2 1964:2 1965:2 1966:2 1967:2 1968:2 1969:2  
                     
1970:1 1971:1 1972:1 1973:1 1974:1 1975:1 1976:1 1977:1 1978:1 1979:1  
1970:2 1971:2 1972:2 1973:2 1974:2 1975:2 1976:2 1977:2 1979:2 1979:2  
                     
1980:1 1981:1 1982:1 1983:1 1984:1 1985:1 1986:1 1987:1 1988:1 1989:1  
1980:2 1981:2 1982:2 1983:2 1984:2 1985:2 1986:2 1987:2 1988:2 1989:2  
                     
1990:1 1991:1 1992:1 1993:1 1994:1 1995:1 1996:1 1997:1 1998:1 1999:1  
1990:2 1991:2 1992:2 1993:2 1994:2 1995:2 1996:2 1997:2 1998:2 1999:2  
1999:3                    
                     
2000:1 2000:2 2000:3 2000:4              
              a      
För att läsa KM-nytt klicka på KM-nytt t v.