Visst händer det saker i traditionsrummen!

Besöka traditionsummet

Traditionsrummet är normalt bemannat onsdagar kl 1000 - 1400. Ring 031-692497 eller sänd ett mail till GSGBGKF@gmail.com någon vecka före önskat besök så att inpassering till FömedC kan ordnas. Fullständigt personnummer erfordras. Fotolegetimation (pass eller körkort) måste medföras.

 

2017 dec.

Vi har en fungerande PS-239. Möblering av oprummet (i tillämpliga delar) pågår.

Registrering av dokumentation snart klar.

Registrering och dokumentation av foton påbörjas.

2013 maj

Äntligen är antennen till ksrr typ PS-239 på plats. Återstår att koppla vågledaren. Sedan har vi en fungerande PS-239.

För att se antennen snurra - klicka här

Ombyggnad av byggnad 1.

För att ge plats för andra verksamheter byggs sambandsrummet om. Så snart detta är klart återkommer vi med bilder över rummets nya form och föremål som visas.

 

Uppdatering 23 juni 2014

Ebbe och Ulf monterar UK-antenn för högre UK-bandet på radarmasten.  Se har några bilder

Bild 1 ; Bild 2; Bild 3; Bild 4; Bild 5; Bild 6

 

Uppdatering 2011-10-30

Denna dag restes antennen till PS-615 (se bild)

Uppdatering 2011-05-09

Onsdagen den 3 maj gjöts fundamentet för PS-615-stationen (se bild) och inom de närmaste veckorna kommer antennmasten och antennen att vara på plats. Då kan slutmonteringen av övrig teknik mtrl tillhörande stationen installeras i pjäshallen och förhoppningsvis kommer stationen att kunna visa bild innan hösten kommer.

Driftsättning av PS-239

Den mesta materielen för ksrr-antennen finns nu på museet men vissa delar saknas fortfarande. Leif Ö kommer att i närtid leverera ytterligare delar så att antennen kan färdigställas för att så småningom lyftas på plats.

Vridbordet på plats (se bild).

Uppdatering 2009-10-14

Pjäshallen har tömts på föremål som ej har musealt värde för att bereda plats för salutbatteriet. Viss materiel har överförts till Aeroseum (bl a lv-kanon 40 mm m/36). Pjäshallen har också fått en uppsnyggning utvändigt genom att Gustav L målat om den västra gaveln.

P g av försenad avinstallation av ksrr på Gotland får vi ingen ksrr-antenn förrän tidigast vecka 18 2010.

Ebbe B med medhjälpare arbete inriktas därför på att färdigställa  PS-615 stationen.

I pjäshallen finns nu en utställning Robot-52. Simulatoranläggning Rb 52 driftklar och kan användas.

Gustav B arbetar oförtrutet med att förbättra våra fotoalbum och kommentera de olika fotografierna. Se bild här.

Videobiblioteket har kompletterats med Kungl. Södermanlands Regementes officerares video "Sörmlänningar", I 17 Kamratförenings video "Försvarslinjen Uddevalla - Vänersborg" samt Marinlitteraturföreningens video "Kustflottan". Vidare har musikbiblioteket kompletterats med Svea Livgardes CD "Musik Tradition" samt CDn "Historic military band music from the Gothenburg Garrison".

 

 

Uppdatering 2009-04-16

En radarstation typ PS-821 är nu driftklar i pjäshallen.

Inkoppling av Ra 800 tillsammans med all övrig talkommunikationsutrustning som fanns på våra kustspaningsstationer pågår och beräknas vara klar före sommaren.

Löfte om ksrrantenn från Gotland har erhållits och förhoppningsvis så finns en fungerande ksrr vid museet till hösten.

Vår eldledningsradarstation typ PA-31har överlåtits till Beredskapsmuseet. Stationen kommer att grupperas i anslutning till nsrr Laröd. Stationen uppges också fungera - ett fantastiskt arbete av Beredskapsmuseets personal.

 

Uppdatering 2008-09-06

Driftsättning av kustspaningsradarstationen PS-239 har kommit ett steg närmare fullbordan. Onsdagen den den 3/9 sattes vridbordet på plats. Med hjälp av bilder på denna sida http://se.fotoalbum.eu/museum  (PS-239) kan Du följa arbetet. Nästa steg blir anslutning av vågledare mellan sändare/mottagare och vridbordet. Sedan hopps vi på att det så småningom skall "dyka" upp en antenn. Sådan är utlovad men det kommer att ta ett tag innan den kommer på plats.

Uppdatering 2008-08-24

Uppställning av 7,5 cm pjäs m/57

I början av aug 2008 schaktades en grop för kommande uppställning av 7,5 cm pjäs m/57. Pjäsen är en av de tre som tidigare fanns på batteri Galtö. Gjutning av fundament och montering kommer att ske under hösten.

Bilder:

Grävning av gropen, gropen klar.

Tänkt uppställning (bilden tagen på Beredskapsmuseet i maj 2008)

Närspaningsradarstation PS-615

Den från Härnösand hämtade PS-615 är också på väg att installeras. Det första spadtaget är taget. Se bild. Gjutning och installation under hösten.

Fortsatta arbeten i Pjäshallen

Monteringen av ksrr med kringutrustning fortsätter. Dessutom har viss sambandsutrustning installerats. Bild

Övrigt

De flesta föremålen som står utomhus har fått en välbehövlig uppfräschning = målning och uppsmörjning. På bilden här ses Fridolf under arbete i kuren /buren/.

PA-31

Vår PA-31 har överlåtits till Beredskapsmueet där de med några gamla teknikers hjälp "fått liv" i eldledningsstationen.  Läs Beredskapsmuseets chefs blogg här.

På gång i traditionsrummen. (uppdaterad 08-02-28)

Traditionsrummen tillförs successivt materiel från avvecklade krigsförband. Just nu pågår installation av en PS-239 (marin spaningsradar). Förhoppningen är att den så småningom att kunna startas och leverera en radarbild. Vi hoppas också att kunna koppla ihop den med befintligt ledningssystem (STRIKA) för att visa hur informationsinsamling av fi-, främmande-, oidentifierade och egna sjöstridskrafter gick till från 1950-talet intill 1900-talets slut..

Från Härnösand hämtas i slutet av juli 2006 en närspaningsradar typ PS-615 som också skall installeras och kopplas ihop med ledningssystemet.

Härutöver underhålls och vårdas redan befintlig materiel vilket kräver en hel del arbete. Fridolf Askerstad har snickrat ihop en ny trappa som leder upp mot 57 mm kanonerna samt satt upp hylla i sambandsrummet så att sambandsmaterielen kan visas på ett bra sätt.

Sjukvårdsutställningen har fått en välbehövlig uppfräschning genom Lilians försorg. Se bild här.

Fotosamlingen

Fotosamling i traditionsrummet har setts över. Även här har Fridolf gjort en insats genom att snickra ihop en bokhylla för fotoalbumen. Fotografier har satts in album som ger besökarna möjlighet att ta del av intressanta händelser. Fotona beskriver dels verksamhet som bedrivits på f d KA 4 och vid förbanden i Göteborgs Skärgård, dels finns det många kort på de personer som tjänstgjort vid förbandet. Ett tusental foton från avvecklingen av krigsförbanden i Göteborgs Skärgård har ställts till förfogande av Max Anjou, Styrsö. Mycket arbete återstår dock med att göra alla kort/foton lättillgänglia. Sammanhållande Gustav Brännerud.

Har Du foton med anknytning till verksamheten vid KA 4 som Du vill skänka så tas dessa tacksamt emot. Vill Du inte avhända dig fotona är vi tacksamma om vi får låna dem för kopiering/inskanning.

Filmer/video m m

Några videos har konverterats till DVD-filmer. Dessutom har ett stort antal foton från våra krigsförband sammanställts för visning i DVD-spelare eller dator. DVD-spelare och TV finns i traditionsrummet för den som vill titta på befintligt materiel. .

Vykort Känsö

Produktion av vykort med foton från de olika byggnaderna på Känsö är under produktion och kommer att kunna köpas från museet senare i höst. Kolla med Ingvar på tfn 031-692497. Stöd museet/kamratföreningen genom att köpa dessa kort. (vykort Känsö)