Våra syster-/broderföreningars tidningar

Tidningarna finns att läsa i Garnisonsmuseet.

Amf 1 - Borg-Skum Läs tidningen här

KA 2 Kamratförening  - Kustposten. Ligger under lösenordsskyddad sida. Vissa tidningar finns på internet – sök ”kustposten” och Du kan läsa vissa äldre tidningar. –För senaste tidning – kontakta KA 2 Kamratförening för lösenord.

KA 3 – P 18, A 7, Lv 2 och KA 3 kamratföreningen ger ut årligen sin kamratföreningstidskrift – utkommer i december. Du kan läsa utgivna tidningar – klicka här. Se hemsidans högra sida.

KA 5 Kamratförening - Bäverposten

Flottans män och bojor, Göteborg - Pejlingar.

Riksförbundet Flottans män tidskrift – klicka här

Luftvärnsregementets Kamrater – Du kan läsa den via denna länk – klicka här

 

Tillbaka