KA 4 Kamratförenings medlemstidningar

Kustposten, KA-fyren och Västbrisen - utvecklingen från 1950 - 2008

Kustartilleriets Kamratförening i Göteborg gav under åren 1950 - 1959 ut en medlemstidning under namnet "Kustposten". 1960 ändrades namnet till "KA-fyren". Av olika skäl var utgivningen sporadisk - mest beroende på att det var svårt att rekrytera redaktörer och medarbetare till tidningen. I samband med KA 4 övergång till Amf 4 lades KA-fyren ned av ekonomiska skäl.

Under åren 2001 - 2006 disponerade Kamratföreningen ett antal sidor i Amf 4 personaltidning "Västbrisen" för information till till medlemmarna. Då Amf 4 lades ner 2005 och Försvars medicincentrum tog över upphörde möjligheten att disponera utrymme i FörmedC personaltidning "Förband och Insats" som av naturliga skäl hade en helt annat intresseområde.

Ett nytt medlemsblad såg dagens ljus i mitten av 2006 - Kamratföreningsnytt. Det första numret fick nummer två och gavs för första gången ut i mitten av 2006. Detta medlemsblad ersattes hösten 2007 av tidningen Älvsborgarna som sedan dess ges ut av FM,  Göteborgs Garnisons Kamratförening och 1 15 Kamratförening i förening. 

De nummer av Kustposten resp KA-fyren som räddats till eftervärden är inskannade och Du kan läsa dem här.