KA 4 Kamratförenings medlemstidningar

Kustposten, KA-fyren och Västbrisen - utvecklingen från 1950 - 2008

Kustartilleriets Kamratförening i Göteborg gav under åren 1950 - 1959 ut en medlemstidning under namnet "Kustposten". 1969 ändrades namnet till "KA-fyren". Av olika skäl var utgivningen sporadisk - mest beroende på att det var svårt att rekrytera redaktörer och medarbetare till tidningen. I samband med KA 4 övergång till Amf 4 lades KA-fyren ned av ekonomiska skäl.

Under åren 2001 - 2006 disponerade Kamratföreningen ett antal sidor i Amf 4 personaltidning "Västbrisen" för information till till medlemmarna. Då Amf 4 lades ner 2005 och Försvars medicincentrum tog över upphörde möjligheten att disponera utrymme i FörmedC personaltidning "Förband och Insats" som av naturliga skäl har en helt annat intresseområde.

Ett nytt medlemsblad såg dagens ljus i mitten av 2006 - Kamratföreningsnytt. Det första numret fick nummer två och gavs för första gången ut i mitten av 2006. Detta medlemsblad varvas f n med en ny tidning "Älvsborgarna" som riktar sig dels till Kungl. Älvsborgs Regementes Kamratförening, dels till Kungl. Älvsborgs Kustartilleriregementes efterföljare "Göteborgs Garnisons Kamratförening" samt till hemvärnsmännen inom Elfsborgsgruppen. Avsikten är att denna tidning skall ges ut två ggr/år. Ett nummer finansieras av FM och ett nummer av de båda kamratföreningarna gemensamt. Mellan dessa två nummers utgivningstillfällen avses f n (2008) Kamratföreningsnytt att ges.

De nummer av Kustposten resp KA-fyren som räddats till eftervärden är inskannade och Du kan läsa dem här.