Om Kustartilleriet i Göteborg

Kustartilleriets uppkomst och utveckling (Historik använd vid utbildningen vid Befälskolan 1965)

Göteborgs kustartilleriförsvar under beredskapen Författare Rudolf Kolmodin

Älvsborg - ett namn som förpliktigar Författare generalmajor Henrik Lange

Avskedsord - Generalmajor Rudolf Kolmodin, avgående IKA

Batteri Torslanda

Batteri Bjökö

Batteri Styrsö

Batteri Stårholmen

Batteri Donsö

Beredskapsminnen - Mindödaren Bo Gärtze

Förteckning över personal tjänstgörande vid spärren GÖ runt 1940 (Traditionsrummet)