Vincent Bredelius Göteborg den II/5 45

 

 

Överste R. Kolmodin (Läs Öv Kolmodins tackbrev här)

Långedrag

 

Under åberopande av fil.lic Henry Wasséns skrivelse till Eder av den 20 april och det däri nämnd löftet av mig att bidra med kronor 500:- till fana för Kamratföreningen , har jag äran att härmed närsluta nämda belopp i postväxel.

 

Högaktningsfullt

Vincent Bredelius.

 

 

R Kolmodins tackbrev

                                                            Långedrag den 18 maj 1945

 

Herr grosshandlande Vincent Bredelius

Göteborg

För Kustartilleriets Kamratförening i Göteborg har jag från Eder mottagit ett belopp av 500 kronor utgörande bidrag till anskaffning av fana.

Jag får härmed ånyo giva uttryck för föreningens stora tacksamhet för den storslagna gåvan.

 

                                                            Med utmärkt högaktning

                                                            Rudolf Kolmodin