Föreningsnålen

Föreningsnålen bör varje medlem ha fästad vid sitt rockuppslag. Den är ett tecken på att du tillhör en militär förening där inga gradskillnader finns, en förening för det goda kamratskapet. Föreningen är öppen för såväl militär personal som civila.

Nålen kostar 30 kr  och kan beställas genom mail till GSGBGKF@gmail.com          

 

Tillbaka