Kapitel 1. GMDSS

4. Nödkommunikation (”distress communications”) är samlingsbegreppet för all kommunikation mellan den den nödställde och den som leder/samordnar hjälpinsatsen resp de fartyg som deltar i hjälpinsatsen.

 

Tillbaka